Важливі події в історії косівської монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя

1932-34 роки – проведено перший вну­трішній розпис храму.

1977 рік – розпочато ремонт церкви.

1978-1980 роки – проведено основні ро­боти:

 • очищено від сміття горища притворів;
 • відремонтовано продіравлені підсофі­ти і стіни;
 • промито і відновлено образи та іконо­стас;
 • заново відмальовано весь внутрішній розпис храму з частковою зміною і доповне­нням;
 • закрито і засклено обидва входи;
 • замінено і засклено всі вікна;
 • замінено електропроводи і доповнено електроосвітлення;
 • вперше пофарбовано підлогу;
 • покрито новою бляхою куполи і обши­то стіни куполів і фасади;
 • відремонтовано і пофарбовано зовніш­ній шалюнок (обшивку);
 • пофарбовано залишену стару бляху притворів і стріху (дах);
 • відремонтовано дзвіницю (покрито бляхою і пофарбовано).

1980-1982 роки – придбано як дар ві­рних «Хресну дорогу» (14 образів), «Вертеп» (стаєнку) Різдва Христового; інкрустовані мале «Панікадило» та «Євангеліє» – роботи Матійчака М. і Гавриша М.

1983 рік – проведено облицювання Го­ловного Престолу образами і різьбленими ра­мами.

1984 рік – в лівому притворі церкви об­лаштований Божий Гріб.

1985-1986 рр. – позолочено нижній ярус Іконостаса і Царських Врат.

 • Придбано новий інкрустований кивот, заново відмальовано всі образи другого ярусу іконостаса.

1987 рік – проведено облицювання жер­товника, інкрустовано різьбленими рамами і іконами. Придбано 6 підсвічників, обгоро­джено сіткою цвинтар.

1988 рік – встановлено камінний хрест біля церкви на честь 1000-ліття Хрещення Русі.

 • Замінено надвірне покриття стін церк­ви м. Косова, а також придбано ще 2 (два) підсвічники.
 • Обгороджено Москалівський цвинтар.

1989 рік – викопано криницю біля церкви, зроблено столярні роботи даху і ві­кон криниці. Зроблено Божий Гріб. Встанов­лено підсилювачі у церкві.

1990 рік – розпочато будівнцтво госпо­дарського будинку біля дзвіниці.

1991 рік – відбулося посвячення нового цвинтаря, в цьому ж році закопано і освячено хрест на цвинтарі і зроблено огорожу нового цвинтаря на вул. Павлика.

1994 рік – церковною громадою побудо­вано капличку на новім цвинтарі, оброблено фундамент довкола церкви заново та зробле­но доріжки довкола фундаменту.

1996 рік – церковною громадою прове­дено впорядкування цвинтаря біля церкви.

1997 рік – заміна хрестів на церкві на металеві з нержавіючої сталі, а також при­дбано дзвони на дзвіницю і у капличку на вул. Павлика. П’ятдесятикілограмовий дзвін поофірували Підлетейчук Іван Володи­мирович і Гавриш Остап Іванович.

1998 рік – придбано бляху на перекрит­тя церкви. Меценатом виступив Шкрібляк Микола Васильович – заступник голови об­лдержадміністрації. Вишито нові рушники на Царські ворота і два образи, що по обидві сторони, на підсвічники, трійці та одинарні на тетраподі.

 • Начальник Косівської міліції Сліпен­чук Іван Іванович поофірував 6 м3 лісу і 5 м3 Підлетейчук Іван Володимирович на блях-лати.
 • До каплиці зроблено столярку пара­фіянином Дреботюком Юрієм Івановичем. Гладило Любов пожертвувала троє дверей до Хрестільні, що у церкві.
 • Капличка на новому цвинтарі доведе­на до порядку. Меценатами виступили член Спілки художників України Балагурак Іван Васильович і художнє оформлення вико­нав Бович Макій Федорович. При будівни­цтві каплички на вул. Павлика, резиденції біля церкви та впорядкуванні цвинтаря біля церкви неодноразово допомагали Радиш Ва­силь Гаврилович та Данильців Володимир Миколайович.

1999 рік – вишито новий фелон, на який частину коштів пожертвував Дубей Володи­мир Миколайович. Вишито пару шторів, які поофірувала Рибчук Параска Іванівна.

З 1990 року по 1999 рік роботи в новій резиденції виконано на 80 %. Меценатами виступили Богдан Юрчишин та Михайло Да­нилюк.

У 1999 році пофарбовано куполи церк­ви і розпочато перекриття цинковою бляхою в червні місяці і завершено у жовтні. Про­тягом цього часу закуплено фарби і помальо­вано шалюнок довкола церкви, вікна, двері, ганки і криницю, а також сейф у церкві.

У 2000 році встановлено і освячено Хрест до Різдва Христового на честь свят­кування Другого тисячоліття від дня наро­дження.

У 2000 році зроблено фундамент на нову дзвіницю біля церкви.

У 2001 році вимуровано стіни дзвіниці, накрито бляхою, зроблено столярку дверей та вікон. Всі ці роботи виконано завдяки ме­ценатам, а саме: голові облдержадміністрації п. Михайлу Вишиванюку та голові обласної ради п. Зеновію Митнику.

У 2006 р. парафіяльною радою, на чолі з отцем Ростиславом Близнюком, виконано:

 • внутрішню позолоту іконостасу;
 • повністю замінено килимове покрит­тя;
 • підведено трьохфазну електролінію;
 • замінено внутрішню електропровод­ку;
 • закуплено і підключено 5 обігрівачів;
 • ззовні оббито та реставровано фаль­шбрусом ганки;
 • прокладено пішохідні доріжки;
 • встановлено нові подвійні пластикові вікна;
 • прокладено асфальт з вулиці Неза­лежності;
 • обгороджено цвинтар на вул.Павли­ка;
 • заасфальтовано площадку біля ка­плиці на вул. Павлика.

У 2006 році голова районної ради Рус­лан Присяжний виділив кошти на капіталь­ний ремонт храму та кошти для Косівської РЕС на будівництво трьохфазної електролі­нії.

У 2010–2012 рр. виконано:

 • обгороджено сіткою територію нового цвинтаря на вул. Павлика;
 • обштукатурено каплицю на цвинтарі на вул. Павлика;
 • побудовано нову дорогу з вул. Серед­ньої до вул. Павлика;
 • викопано та облагороджено криницю на цвинтарі на вул. Павлика;
 • встановлено меморіальну дошку па­тріарху Мстиславу (Скрипнику Степану Іва­новичу);
 • проведено реставрацію дерев’яного хреста, на якому фігура розп’яття Ісуса Христа;
 • пофарбовано дошки на церкві Різдва Івана Хрестителя;
 • розписано образи для двох ганків церкви;
 • проведено реставрацію дерев’яних ганків церкви з встановленням нових дубо­вих дверей;
 • відновлено та реставровано могили видатних людей м. Косова та священнослу­жителів церкви Різдва Івана Хрестителя на цвинтарі.;
 • зроблено покриття та виконано плит­кою відмостки біля хреста Ісуса Христа (ди­пломна робота студентів Косівського інститу­ту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв). Встановлено два світильники-ліхтарі.
Facebook коментарі
Share