Кути повіт Косів. Дня 17 Травня відбулося в Кутах посвячення угольного каменя під будову «Народнього Дому».

Свято заповіджено в цілому повіті два тижні наперед і тому при гарній погоді випало величаво. Площа, на якій має стати одноповерховий, мурований дім, ледви змістила зібраних місцевих міщан і селян із дооколичних сіл.

На жаль треба ствердити, що на свято не прибула вся місцева інтелігенція. Лише горстка тих, що займається народньою працею на всіх ділянках життя. Акту посвячення і вмуровання грамоти довершив о. декан Юліан Герасимович при асисті совітника Володимира Стефановича, Василя Григорчука й Володимира Микитюка.

Будова Народного дому в Кутах. 1930 рік.

Будова Народного дому в Кутах. 1930 рік.

По посвяченню наступили промови, а перший промовив сеніор покутських народних робітників Володимир Стефанович. У своїй промові подякував пп. Дмитрукам — Мафтеєві й Марії, кутським міщанам за подаровану площу під будинок. «Ваш княжий дар, казав він, є великим ділом, що не затратиться в памяти кутських Українців» Далі вказав на велику ціль «Народнього Дому» і візвав усіх до спільної праці.

При кінці подякував будівничому п. Василеві Баланові, який безкорисно виготував пляни, піднявся безплатно вивести будову.

Не поминув теж і цілого Комітету, в склад якого входить: завідатель Старих Кут о. Вол. Микитюк як голова, будівник Василь Балан, як містоголова, учитель Михайло Ґоцко, як секретар і директор Іван Цюприк, суддя Сильвестер Каратницький, судовий урядник Михайло Чолій, начальник громади в Старих Кутах Лука Тамюк, міщане з Кут: Мафтей Дмитрук, Василь Плавюк, Атаназій Полянський, Степан Галицький, Михайло Губчук і Осип Галицький, як комітетові та всіх Кутчан і Старокутчан, шо безплатно добули й звезли камінь і викопали рови під фундаменти.

Група членів Кутського товариства «Просвіта» перед Народним домом. 1934 рік.

Група членів Кутського товариства «Просвіта» перед Народним домом. 1934 рік.

Далі слідували привітні промови д-ра Петра Рондяка адвоката в Косові від повітової організації в Косові, п. Лелета начальника громади з Москалівки від філії «Просвіти» у Косові і п. Лепкалюка, селянина зі Старого Косова від товариства «Народний Дім — у Косові».

Накінець «Народний Дім» у Кутах, що тягне свою історію ще від 1900 років, пройшов уже фазу застою, минув голословні наради і сварки, а вступив на шлях реально-творчої праці.

Провід Кутського товариства «Просвіта». На задньому плані Кутський народний дім. 1935 рік.

Провід Кутського товариства «Просвіта». На задньому плані Кутський народний дім. 1935 рік.

Новий комітет, молодий духом, взявся до діла з повною енергією і посвятою. Особливо голова й секретар, душа цілого апарату, не оглядаються на ніякі перепони, не бояться ні яких перешкод, а ведуть працю послідовно, витревало й самопевно. Позитивні наслідки їх праці вже тепер очевидні. І коли праця піде й далі такою самою дорогою, то незадовго судовий повіт Кути буде мати свою власну хату.

«Діло», червень 1925 року.
Підготував Богдан Павлюк.

На замітку

Facebook коментарі
Share