Команда і Булава табору. Зліва на право. Мартин (комендант), д-р Теодозій Самотулка (головний виховник), В. Палієнко (обозний), М. Плавюк (Інтендант), незнаний (інсруктор), І. Гриневич (писар)

Share