Положення про проведення Гуцульської Шевченкіани «Натхненні Шевченком», присвяченої 200-річчю від дня народження великого Кобзаря

I. Загальні засади

Мета. Поглиблення вивчення творчої спадщини генія української літератури і мистецтва Тараса Шевченка, ознайомлення з його історичними, філософськими, естетичними поглядами, створення сприятливих умов для виявлення і підтримки творчих обдарувань школярів Гуцульщини.

Завдання. Викликати в учнів поглиблений інтерес до літературної й мистецької спадщини Т.Г.Шевченка, нових досліджень його творчості та життєвого шляху, творів різних письменників про нього.

Розвивати навички літературо- й мистецтвознавчого аналізу, сприяти формуванню та розкриттю творчих здібностей школярів у художньо-літературному, музично-вокальному, сценічному, образотворчому напрямах.

На прикладах життя і діяльності Т.Ґ.Шевченка виховувати в підростаючого покоління духовність, людяність, високі моральні почуття, патріотизм, національну свідомість, відповідальність за майбутнє своєї держави.

II. Умови проведення

1. Гуцульська Шевченкіана «Натхненні Шевченком» проводиться в контексті урочистостей та святкувань на шкільному та районному рівнях.

2. Переможці стануть учасниками завершального — регіонального туру Гуцульської Шевченкіани, який відбудеться 14 березня 2014 року. Збір біля пам’ятника Шевченку в с. Тюдові об 11 годині.

3. Гуцульська Шевченкіана «Натхненні Шевченком» проводиться в таких номінаціях:

  • юні поети і прозаїки про Т.Г.Шевченка;
  • дослідження творчості Т.Г.Шевченка;
  • художнє читання творів Т.Г.Шевченка;
  • музична Шевченкіана;
  • Т.Г.Шевченко в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві.

4. Для участі в завершальному турі відділи освіти до 10 березня 2014 року повинні подати заявку (список по одному учаснику від кожної номінації, теми їх виступів та двох керівників) на адресу: email: osvita.kosiv@gmail.com.

5. Вимоги до творчих робіт учнів:

5.1. Юні літератори подають свої оригінальні поетичні або прозові твори, які за змістом пов’язані з життям чи творчістю Т.Г.Шевченка.

5.2. Літературо- та мистецтвознавчі роботи юних шевченкознавців повинні носити дослідницький характер. Учень використовує для аналізу як твори Т.Г.Шевченка, так і наукову літературу про нього, висловлює свої міркування, робить посилання на використані джерела, формулює самостійні висновки.

Робота повинна мати чітку структуру: вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури, оформлені відповідно до бібліографічних вимог.

Титульна сторінка має містити крім назви роботи, відомості про автора та керівника, рік виконання роботи. Обсяг роботи до 10 сторінок друкованого тексту формату А-4, подається на паперових та електронних носіях при приїзді до с. Тюдова.
Захист дослідницьких робіт вимагає від їх авторів вільного володіння матеріалом та уміння викласти його своїми словами.

Тривалість виступу доповідача до 10 хвилин.

Де це доречно, можна використати мультимедійні засоби.

5.3. Юні митці подають творчі роботи (дві і більше), виконані різними техніками (туш, гуаш, акварель тощо), твори декоративно прикладного мистецтва. До роботи подається паспорт. Зміст паспорта: прізвище та ім’я автора, назва роботи, техніка виконання, матеріал, назва навчального закладу, керівник роботи.

5.4. Юні вокалісти, музиканти та декламатори готують на конкурс один твір Тараса Шевченка чи твір на шевченківську тематику. Рівень виконавської майстерності повинен відповідати вимогам, які ставляться до цих видів сценічної творчості.

III. Склад учасників

У Гуцульській Шевченкіані «Натхненні Шевченком» беруть участь учні 7-11 класів. Один учасник може бути представлений в 1-2 номінаціях.

IV. Оцінювання робіт і відзначення переможців

Оцінювання робіт в кожній номінації проводить журі.

Учасники  Гуцульської Шевченкіани будуть нагороджені дипломами І, II, III, IV ступенів.

Учасники номінацій «Художнє читання творів Т.Г. Шевченка» та «Музична Шевченкіана» виступлять у святковому концерті, присвяченому 200-літтю від дня народження великого поета, який відбудеться в день завершального туру 14 березня 2014 року.

Твори учасників номінації «Юні поети та прозаїки про Т.Г Шевченка» будуть опубліковані в газетах «Освітянський вісник», «Гуцульський край», «Захід», інших друкованих виданнях.

V. Журі

Склад журі формується відповідно до зазначених номінацій із числа працівників відділів освіти, методичних кабінетів, учителів, викладачів КІПДМ ЛНАМ та Вижницького коледжу ПДМ ім. В. Шкрібляка.

Share