Історія Косівської дитячої школи мистецтв розпочалася ще в 1965 році.

Косівська дитяча школа мистецтв (відділ культури і туризму Косівської РДА) — це початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа естетичного виховання), яка здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та поза навчальний час.

Основним завданням навчального закладу є:

  • виховання громадянина України;
  • вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;
  • виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;
  • естетичне виховання дітей та юнацтва – пріоритетний напрямок розвитку культури України;
  • навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва;
  • створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;
  • задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
  • пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих, талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань;
  • задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

Косівська дитяча школа мистецтв діє на основі положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання) / Назва Положення в редакції Наказу Міністерства культури і туризму №331 від 23.05.2006/ /У тексті Положення слова “Міністерство Культури і мистецтв України” замінено словами “Міністерство культури і туризму України” у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства культури і туризму №331 від 23.05.2006/ та згідно статуту школи.

У приміщенні школі діють два музеї: музей народної творчості Михайла Струтинського та музей родини Малявських.

На даний час в школі навчається 355 учнів. Це діти не лише з міста Косова, а й різних сіл Косівського району, зокрема: Верхівця, Старого Косова, Рожнова, Кобак, Пістиня, Уторопів, Шешорів, Города, Соколівки, Яворова, Хімчина, Космача, Прокурави та ін.

Share

Особлива пропозиція

Прийом учнів може здійснюватися протягом навчального року як на конкурсній основі так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.