Згідно з Наказом ректора академії про створення кафедр у КІПДМ ЛНАМ від 27 лютого 2007 року № 12 підготовку фахівців здійснює кафедра дизайну Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Кафедра створена відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку напрямів підготовки фахівців шляхом закріплення акредитованих відділів «моделювання одягу» і «художні вироби зі шкіри», напряму «Декоративно-прикладне мистецтво» та акредитованих за ОКР «бакалавр» відділів «графічного дизайну» і «дизайну меблів і виробів з дерева», які 2008 р. здійснили перший випуск бакалаврів, а 2010 р. – перший випуск ОКР «спеціаліст».

Завдання відділів — це підготовка фахівців до участі в регіональних програмах проектного й інформаційного забезпечення розвитку рекреаційної структури Карпат, створення сучасного дизайну середовища на матеріалах і традиціях регіону, пошуки шляхів використання у дизайнерських розробках спадщини народної культури і мистецтва Гуцульщини.

Контингент студентів кафедри дизайну Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва формується:

  • з молодших спеціалістів, випускників Училища прикладного та декоративного мистецтва, яке функціонує в системі КІПДМ ЛНАМ;
  • з бакалаврів-випускників КІПДМ ЛНАМ;
  • з випускників художньо-професійних ліцеїв Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Львівської та інших областей;
  • з професійно-орієнтованих і підготовлених випускників середніх шкіл.

Тематика курсового і дипломного проектування складається із завдань, що безпосередньо пов’язані з напрямом кафедри та спеціалізацій. Це: книжково-журнальна продукція, соціальна та комерційна реклама, брошурована інформаційна й рекламна продукція, системи графічної корпоративної ідентифікації, плакат, а також проектування комплектів і ансамблів меблів, виробів з дерева вжиткового призначення, ансамблів і колекцій виробів зі шкіри, колекцій і ансамблів одягу.

Проекти і макетні зразки кафедри демонструвалися на виставках різного рівня, виконувалися на замовлення організацій, установ, церковних громад, брали участь у Всеукраїнських конкурсах курсових і дипломних робіт («Дизайн-освіта» Харків – 2007 р., «Дизайн-освіта» Харків – 2009 р.). Значна частина дипломних робіт 2010 р. ОКР «спеціаліст» (80%) є реальними проектами.

На відміну від декоративно-прикладного мистецтва, яке у навчальному закладі має столітні традиції, серйозні творчі надбання різних мистецьких періодів ХХ-го століття, дизайн лише починає опановувати джерела і методи сучасного формотворення. Основою розвитку прикладного мистецтва, а відтак і дизайну, є високий стандарт ремесел, багатство і різноманіття вироблених традиційних вжиткових форм, з давніх часів притаманних Гуцульщині. Кращі дипломні й курсові проекти, макетні зразки виконані в матеріалі, переконливо засвідчують про результативність пошуків стилю і скерованості дизайн-проектів у русло етнодизайну, що відповідає реаліям і перспективам розвитку регіону.

Facebook коментарі
Share