Життя Гуцульської людности в Косівщині не дуже відрадне. Читальні «Просвіти» не всі створені з браку людий до їх ведення і сильної „опіки” з гори.

Нуждою людности поштові власти не журяться, епідемічні недуги тифу і віспи десяткують людий, та заради проти сього не видати ніякої.

Наставлені війти і комісарі в переважній части вороги народа, стягають немилосерно данину, а за нанесені шкоди повіню і кльоцами з причини дикої сплавачки дерева, яке іде Черемошем за границю з рабункової лісової господарки, нема кому упімнутися.

Все ж таки народне життя не завмирає, національна свідомість зростає і культурна праця поступає наперед.

Кути. Площа Ринок

Кути. Площа Ринок

Основания кооперативи в Кутах розбилося, вправді не так зі злої волі і браку гроша, як більше тому, що наші люде ведуть обмінну товарову торговлю. Кождий на свою руку тягнеть з того великі зиски: розвозять свою „морфу” по цілій Галичині та привозять хліб з долів.

Бракує нам склепів з залізом і насінням і люде при зміннім стані вартости гроша бояться в купецьке підприємство вкладати свої гроші.

Кути і Косів, а властиво теперішні потентати в сих містах ривалізують межи собою о перенесенні староства з Косова до Кут. Кажуть загально, що й гроші в тій справі відграють важну ролю і вони мабуть будуть рішати. Та чи не ліпше було би ужити сих грошей на направу доріг, котрі в такому стані, що годі зі села до села дістатися?

Дня 25 мая відбулося в Kyтах свято Т. Шевченка, уладжене місцевими українськими товариствами. Молодь міщанська і інтелігенція спільними силами поладили сцену. Вступне слово виголосив о. сов. В. Стефанович, хори під проводом п. Цалинюка випали знаменито, так само дві деклямації.

Сценічний образ, виведений шкільними дітьми і дует двох малих школяриків зі Старих Кут в супроводі скрипок витала публика бурею оплесків. Вечером театральна дружина відограла при повній салі «Невольника».

Концерт і свято Тарасове лишили по собі дуже миле вражіння завдяки тому, що до народної праці станули всі верстви нашої суспільности в повній гармонії.

Чистого доходу на добродійні народні ціли прибуло з концерту 52 тис.

З газети “Громадський Вістник”, червень 1922 року

Підготував Богдан Павлюк.

Facebook коментарі
Share